معرفی

معرفی

- کارشناسی حقوق قضایی از دانشگاه شهید بهشتی در سال 1381
- کارشناشی ارشد حقوق خصوصی از دانشگاه قم در سال 1384
- دکتری حقوق خصوصی از دانشگاه پیام نور در سال 1392
- عضور هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز سقز از سال 1386
وکیل پایه یک دادگستری از سال 1385 در شهرستان سقز و عضو کانون وکلای دادگستری کردستان