• شماره تماس

    08743228301 - 09183741932

  • آدرس

    سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم

مطالب و مقالات بخش قوانین

رای شماره 466 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، موضوع مرجع صالح برای تعییت مناطق جنگی (جبهه)

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 466 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، موضوع مرجع صالح برای تعییت مناطق جنگی (جبهه)

رای شماره 466 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، موضوع مرجع صالح برای تعییت مناطق جنگی (جبهه)

ادامه مطلب ...

رای شماره های 467-468 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص فوق العاده ویژه ارتقای شغلی

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره های 467-468 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص فوق العاده ویژه ارتقای شغلی

رأی شماره‌های 468ـ467 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص فوق‌العاده ویژه ارتقای شغلی جزو فوق‌العاده‌های مستمر محسوب نمی‌شود و با عدم تأیید بالاترین مقام دستگاه موجبی برای پرداخت آن وجود ندارد

ادامه مطلب ...

رای شماره 469 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال اطلاق بند 13 صورتجلسه 2-2 8 1389

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 469 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال اطلاق بند 13 صورتجلسه 2-2 8 1389

رأی شماره 469 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال اطلاق بند 13 صورتجلسه شماره 2ـ2 8 1389 شورای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان آذربایجان غربی که ناظر به فعالیت به صورت هیأت علمی تمام وقت جغرافیایی برای همه اعضای هیأت علمی است

ادامه مطلب ...

رای شماره 489-490 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 489-490 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره‌های 490 ـ 489 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص مالکان قسمتهای اختصاصی آپارتمانها حق بهره‌برداری اختصاصی ازقسمتهای مشترک را ندارند

ادامه مطلب ...

آیین نامه اجرایی بند 3 قانون بودجه سال 1392 کل کشور

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
آیین نامه اجرایی بند 3 قانون بودجه سال 1392 کل کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 12 8 1392 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد جزء (17ـ3) بند (3) قانون بودجه سال 1392 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود

ادامه مطلب ...

رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری درباره احتساب ایام خدمت در دانشگاه شهید بهشتی قم

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری درباره احتساب ایام خدمت در دانشگاه شهید بهشتی قم

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با رفع یک مورد تعارض آرا در خصوص احتساب ایام خدمت در دانشگاه شهید بهشتی قم به عنوان سابقه خدمت دولتی، رای وحدت رویه‌ای صادر کرد

ادامه مطلب ...

رای شماره 492 هیات عمومی عدالت اداری در خصوص احتساب ایام خدمت در دانشگاه شهیذ بهشتی قم به عنوان سابقه خدمت دولتی

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 492 هیات عمومی عدالت اداری در خصوص احتساب ایام خدمت در دانشگاه شهیذ بهشتی قم به عنوان سابقه خدمت دولتی

رای شماره 492 هیات عمومی عدالت اداری در خصوص احتساب ایام خدمت در دانشگاه شهیذ بهشتی قم به عنوان سابقه خدمت دولتی

ادامه مطلب ...

رای شماره 472 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 7

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 472 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 7

رأی شماره 472 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 7 بخشنامه شماره 27433 44253 ـ 10 2 1390 معاون اول رئیس‌جمهور

ادامه مطلب ...

راسی شماره 441 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بندهای 3،2 و 5 اولین جلسه ساماندهی

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
راسی شماره 441 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بندهای 3،2 و 5 اولین جلسه ساماندهی

رأی شماره 441 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بندهای 3، 2 و 5 اولین جلسه ساماندهی و نظارت بر عملکرد مراکز امداد خودرو و یدک‌کشها در استانداری تهران

ادامه مطلب ...

رای شماره 473 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1939-11 10 1387 شورای اسلامی شهرستان نیشابور

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 473 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1939-11 10 1387 شورای اسلامی شهرستان نیشابور

رأی شماره473 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1939ـ 11 10 1387 شورای اسلامی شهرستان نیشابور مبنی بر تعیین و اخذ عوارض کسب و پیشه از بانکها که حوزه فعالیت کشوری و غیرمحلی دارند

ادامه مطلب ...

رای شماره 485 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 485 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره 485 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 1 مصوبه مورخ 6 3 1388 و بند الف مصوبات جلسات مورخ 6 8 1381 و 20 8 1388 و بند 1 مصوبه مورخ 22 9 1389 شورای عالی بیمه از تاریخ تصویب

ادامه مطلب ...

رای شماره488 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهر سازی و معماری

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره488 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهر سازی و معماری

رأی شماره 488 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3 صورت جلسه 357 کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

ادامه مطلب ...

اصلاحیه آئین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات ،طرح های صنعتی و علائم تجاری

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
اصلاحیه آئین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات ،طرح های صنعتی و علائم تجاری

بر اساس ماده 11، رسیدگی به درخواست صدور پروانه و تشخیص صلاحیت متقاضی و مدیر مسئول به عهده هیأت نظارت بر مطبوعات است و در صورتی که صاحب پروانه یکی از شرایط مقرر در قانون مطبوعات را از دست بدهد، به تشخیص هیأت نظارت پروانه نشریه لغو می‌شود

ادامه مطلب ...

رای شماره 454 هیات عمومی دیوان عدالت اداری قانون تاسیس عالی شورای شهر سازی و معماری

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 454 هیات عمومی دیوان عدالت اداری قانون تاسیس عالی شورای شهر سازی و معماری

رأی شماره 454 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند یک صورتجلسه شماره 35ـ 11 11 1374 کمیسیون ماده 5 قانون اصلاح قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در شهرستان اسلام‌شهر مبنی بر مشروط کردن تغییر کاربری قطعات موردنظر از ذخیره شهری به مسکونی مطابق طرح تفکیکی پیشنهادی به واگذاری بلاعوض 35 درصد مساحت هر قطعه پس از تعریض به شهرداری به عنوان سهم خدمات

ادامه مطلب ...

کسر مرخصی استحفاقی اعضای جهاد دانشگاهی غیرقانونی است

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
کسر مرخصی استحفاقی اعضای جهاد دانشگاهی غیرقانونی است

هیات عمومی دیوان عدالت اداری تبصره 2 ماده 58 آیین‌نامه استخدامی جهاد دانشگاهی مبنی بر جواز کسر 15 روز از مرخصی استحقاقی سالانه اعضای این نهاد را غیرقانونی دانست

ادامه مطلب ...

رای شماره 451 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع اعطای گروه تشویقی به کارکنان ایثارگر شاغل

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 451 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع اعطای گروه تشویقی به کارکنان ایثارگر شاغل

رای شماره 451 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع اعطای گروه تشویقی به کارکنان ایثارگر شاغل شماره هـ 90 629 تاریخ دادنامه 15 7 1392 شماره دادنامه 451 کلاسه پرونده 90 629 مرجع رسیدگی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب ...

رای شماره 456-457 هیات عمومی دیوان عدالت اداری،موضوع اصلاح تاریخ بازنشستگی پس از صدور حکم بازنشستگی

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 456-457 هیات عمومی دیوان عدالت اداری،موضوع اصلاح تاریخ بازنشستگی پس از صدور حکم بازنشستگی

شماره هـ 91 649 تاریخ دادنامه 15 7 1392 شماره دادنامه 457ـ456 کلاسه پرونده 91 649، 92 630 مرجع رسیدگی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب ...

اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره 42 اصلاحی قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره 42 اصلاحی قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور

اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره 42 اصلاحی قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور

ادامه مطلب ...

رای شماره 431-430 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 2 ماده 58 آیین نامه استخدامی جهاد دانشگاهی

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 431-430 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 2 ماده 58 آیین نامه استخدامی جهاد دانشگاهی

رای شماره 431-430 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 2 ماده 58 آیین نامه استخدامی جهاد دانشگاهی

ادامه مطلب ...

رای شماره 453 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ،قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 453 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ،قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری

رأی شماره 453 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از بند الف 1ـ4 طرح تفصیلی قائم شهر مصوب کمیسیون ماده 5 قانون اصلاح قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در شهرستان قائم شهر مبنی بر واگذاری بخشی از زمین برای تأمین خدمات و کاربری عمومی به صورت رایگان به شهرداری

ادامه مطلب ...