• شماره تماس

    08743228301 - 09183741932

  • آدرس

    سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم

مطالب و مقالات بخش قوانین

رای شماره 682 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه چهارصد و هفتاد هشتمین جلسه مورخ 1391 10 17 شورای اسلامی شهر کرج

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 682 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه چهارصد و هفتاد هشتمین جلسه مورخ 1391 10 17 شورای اسلامی شهر کرج

رأی شماره 682 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه چهارصد و هفتاد و هشتمین جلسه مورخ 1391 10 17 شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر برقراری عوارض بر تابلوهای تبلیغاتی

ادامه مطلب ...

رای شماره های 729 الی 737 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای الف و ب بخشنامه شماره 1392 1 26-92 16246

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره های 729 الی 737 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای الف و ب بخشنامه شماره 1392 1 26-92 16246

رأی شمارههای 729 الی 737 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای الف و ب بخشنامه شماره 92 16246ـ 1392 1 26 و بند یک و ردیف 1ـ1 بخشنامه شماره 92 129075ـ 1392 5 1 و مواد 1 و 2 بخشنامه شماره 60 1015 ـ 1392 9 16 و بند ب شماره 60 1006 ـ 1392 4 9 بانک مرکزی ناظر بر پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز مرجع و مبادلهای توسط واردکنندگان کالا از تاریخ تصویب

ادامه مطلب ...

رای شماره 722 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از ظوابط طرح تفصیلی شهر تبریز از تاریخ تصویب

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 722 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از ظوابط طرح تفصیلی شهر تبریز از تاریخ تصویب

رأی شماره 722 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از ضوابط طرح تفصیلی شهر تبری

ادامه مطلب ...

رای شماره 721 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 1-5 از دستورالعمل شماره 98185 21 د 7 12 1389 دانشگاه پیام نور

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 721 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 1-5 از دستورالعمل شماره 98185 21 د 7 12 1389 دانشگاه پیام نور

رأی شماره 721 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 1ـ 5 از دستورالعمل شماره 21 98185 د ـ 1389 12 7 دانشگاه پیام نور

ادامه مطلب ...

رای شماره 696 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابزال مصوبه شماره 1389 11 3-2407 شورای اسلامی شهر شاندیر

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 696 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابزال مصوبه شماره 1389 11 3-2407 شورای اسلامی شهر شاندیر

رأی شماره 696 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 2407ـ 1389 11 3 شورای اسلامی شهر شاندیز درخصوص وضع عوارض کسری حدنصاب تفکیک

ادامه مطلب ...

رای شماره های 686 الی 695 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض شورای اسلامی شهرهای شهریار-گرگان

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره های 686 الی 695 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض شورای اسلامی شهرهای شهریار-گرگان

رأی شمارههای 686 الی 695 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض شورای اسلامی شهرهای شهریار ـ گرگان ـ خوی ـ شهر جدید هشتگرد ـ محمدشهر ـ شهر قدس ­ گناباد ـ صفادشت ـ کلیشاد و سودرجان در خصوص وضع عوارض تفکیک و تغییر کاربری

ادامه مطلب ...

رای شماره592 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند4 مصوبه 1384 10 1و مصوبه شماره28533 ش الف س-1391 8 4 شورای اسلامی شهر شیراز

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره592 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند4 مصوبه 1384 10 1و مصوبه شماره28533 ش الف س-1391 8 4 شورای اسلامی شهر شیراز

رأی شماره 592 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند4 مصوبه مورخ 1384 10 1 و مصوبه شماره 28533 ش الف س ـ 1391 8 4 شورای اسلامی شهر شیراز

ادامه مطلب ...

رای شماره های 594 الی 663 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 8 ستون رشته اصلی شهرسازی-برنامه ریزی شهری

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره های 594 الی 663 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 8 ستون رشته اصلی شهرسازی-برنامه ریزی شهری

رأی شمارههای 594 الی 663 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 8 ستون رشته اصلی شهرسازی ـ برنامهریزی شهری بخشنامه شماره18315 430ـ 1394 4 8 و بند26 مصوبات پیوست بخشنامه شماره 68693 430 ـ1391 11 4 دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفهای وزارت راه و شهرسازی و همچنین ابطال بندهای 2 مذکور دفتر 4 11 1391 ـ 430 68693 بخشنامه 3 و 24 9 1395 93 926 هـ شماره

ادامه مطلب ...

رای شماره های 539 الی 545 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شورای اسلامی

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره های 539 الی 545 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شورای اسلامی

رأی شمارههای 539 الی 545 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای گرگان٬ محمدشهر٬ شهرقدس٬ شهریار٬ صفادشت و تهران درخصوص وضع عوارض نقل و انتقال املاک 14 9 1395 94 827 هـ ـ 94 1203 هـ شماره

ادامه مطلب ...

رای شماره های 537-538 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعلهای شماره36و38 بخشنامه شماره 3 معاونت روابط کار وزارت تعاون

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره های 537-538 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعلهای شماره36و38 بخشنامه شماره 3 معاونت روابط کار وزارت تعاون

رأی شمارههای 538 ـ 537 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعملهای شماره 36 و 38 بخشنامه شماره 3 معاونت روابط کار وزارت تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی از تاریخ تصویب

ادامه مطلب ...

رای شماره 599 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه های شماره 220 92 9557-1392 5 14 و 220 92 7916-1392 4 26

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 599 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه های شماره 220 92 9557-1392 5 14 و 220 92 7916-1392 4 26

رأی شماره559 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه های شماره 220 92 9557 ـ 1392 5 14 و 220 92 7916ـ 1392 4 26 معاون هماهنگی اجرای مقررات اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و ابطال بخشنامه شماره 230 92 16139ـ 1392 9 2 معاون حقوقی٬ امور مجلس و استانهای معاونت توسعه

ادامه مطلب ...

رای شماره 593 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 71 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری احمد آباد

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 593 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 71 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری احمد آباد

رأی شماره 593 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 71 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری احمدآباد برای اجرا در سال 1393 مصوب شورای اسلامی شهر احمدآباد

ادامه مطلب ...

رای شماره 562 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمت توجه ذیل بخش دوم بخشنامه شماره 7 مشترک فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 562 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمت توجه ذیل بخش دوم بخشنامه شماره 7 مشترک فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی

رأی شماره 562 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمت «توجه» ذیل بخش دوم بخشنامه شماره 7 مشترک فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی

ادامه مطلب ...

رای شماره 570 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 33 1 از تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب 1392 11 10 شورای اسلامی شهر یزد

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 570 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 33 1 از تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب 1392 11 10 شورای اسلامی شهر یزد

رأی شماره 570 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 1ـ33 از تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب 1392 11 10 شورای اسلامی شهر یزد مبنی بر اخذ عوارض از بلیط کنسرت و سیرک و جشنهای نمایشی 14 9 1395 94 225 هـ شماره

ادامه مطلب ...

رای شماره 577 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 59 تعرفه عوارض (ساختمانی ، محلی ، صنوف)

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 577 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 59 تعرفه عوارض (ساختمانی ، محلی ، صنوف)

رأی شماره 577 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 59 تعرفه عوارض (ساختمانی٬ محلی٬ صنوف) عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه در سال 1393 درخصوص اخذ عوارض حمل بار معادل 2 %وضعیت بارنامه به عنوان

ادامه مطلب ...

متن منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
متن منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران

با امضای رییس دولت یازدهم متن منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران منتشر شد

ادامه مطلب ...

رای شماره 571 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 25 از مصوبه سال 1393 شورای اسلامی شهر کرمان

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 571 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 25 از مصوبه سال 1393 شورای اسلامی شهر کرمان

رأی شماره 571 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 25 از مصوبه سال 1393 شورای اسلامی شهر کرمان ناظر بر برقراری عوارض فروش بلیط کنسرتها و مراسمهای مختلف

ادامه مطلب ...

رای شماره های 531-560 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 4 بخشنامه شماره 1384 6 30-11823 سازمان امور مالیاتی کشور

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره های 531-560 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 4 بخشنامه شماره 1384 6 30-11823 سازمان امور مالیاتی کشور

رأی شمارههای 561 ـ 560 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 4 بخشنامه شماره 11823 ـ 1384 6 30 سازمان امور مالیاتی کشور

ادامه مطلب ...

رای شماره های 574-573 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3 بخش چهارم فصل اول تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر محمد شهر

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره های 574-573 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3 بخش چهارم فصل اول تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر محمد شهر

رأی شمارههای 574 ـ 573 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند3 بخش چهارم فصل اول تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر محمدشهر در سال 1395 و بند 4ـ4 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر هشتگرد در سال 1395 مبنی بر اخذ عوارض نصب دکلهای مخابراتی و دکلهای برق و کیوسک تلفن و تأسیسات و تجهیزات شهری 14 9 1395 95 285 هـ شماره

ادامه مطلب ...

رای شماره های 564 الی 569 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شورای اسلامی

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره های 564 الی 569 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شورای اسلامی

رأی شمارههای 564 الی 569 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای محمدشهر٬ ملارد٬ خرمآباد٬ قدس٬ شهریار و هشتگرد مبنی بر عوارض بر بلیط سینما و تئاتر و نمایش٬ مسابقات ورزشی٬ استخرها٬ شهربازی٬ سیرک٬ اماکن تفریحی٬ فرهنگی و هنری و برپایی نمایشگاه

ادامه مطلب ...