• شماره تماس

    08743228301 - 09183741932

  • آدرس

    سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم

مطالب و مقالات بخش قوانین

رای شماره 1346 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع رسیدگی به شکایات علیه سازمان بورس و اوراق بهادار

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 1346 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع رسیدگی به شکایات علیه سازمان بورس و اوراق بهادار

رأی شماره 1346 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع رسیدگی به شکایت علیه سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان مؤسسه عمومی غیردولتی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری نیست

ادامه مطلب ...

رای شماره 1346 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع رسیدگی به شکایت علیه سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان موسسه غیر دولتی

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 1346 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع رسیدگی به شکایت علیه سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان موسسه غیر دولتی

رأی شماره 1346 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع رسیدگی به شکایت علیه سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان مؤسسه عمومی غیردولتی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری نیست

ادامه مطلب ...

رای شماره های 1316-1315-1314 هیات عمومی دیوان عدالت ادای با موضوع ابطال قسمتهایی از مصوبه شماره 2185-1387 11 14 شورای اسلامی شهر بهشهر

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره های 1316-1315-1314 هیات عمومی دیوان عدالت ادای با موضوع ابطال قسمتهایی از مصوبه شماره 2185-1387 11 14 شورای اسلامی شهر بهشهر

رأی شمارههای 1316 ـ 1315ـ 1314 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتهایی از مصوبه شماره 2185 ـ 1387 11 14 شورای اسلامی شهر بهشهر در خصوص دریافت تعرفه عوارض تفکیک هزینه خدمات ناشی از تفکیک اراضی یا عرصه املاک

ادامه مطلب ...

رای شماره 1313 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 17 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر گرگان

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 1313 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 17 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر گرگان

رأی شماره 1313 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 17 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر گرگان برای سال 1394 به بعد از تاریخ تصویب در خصوص وضع عوارض تفکیک و عرصه در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392

ادامه مطلب ...

رای شماره 1312 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه جلسه شماره 1395 1 24 -175 شورای اسلامی شهر هشترود

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 1312 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه جلسه شماره 1395 1 24 -175 شورای اسلامی شهر هشترود

رأی شماره 1312 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه جلسه شماره 175 ـ 1395 1 24 شورای اسلامی شهر هشترود در خصوص وضع عوارض تفکیک و افراز در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392

ادامه مطلب ...

رای شماره 1311 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 27 تعرفه عوارض محلی سال 1393 شورای اسلامی شهر میانه

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 1311 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 27 تعرفه عوارض محلی سال 1393 شورای اسلامی شهر میانه

رأی شماره 1311 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 27 تعرفه عوارض محلی سال 1393 شورای اسلامی شهر میانه در خصوص وضع عوارض بر معاملات املاک٬ مستغلات٬ مستحدثات و سرقفلی و وسایل نقلیه از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 28 12 1395 95 1099شماره

ادامه مطلب ...

رای شماره های 1309 و 1310 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شماره های ش 2 6102- اسلامی شورای شهر مشهد

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره های 1309 و 1310 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شماره های ش 2 6102- اسلامی شورای شهر مشهد

رأی شمارههای 1309 و 1310 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شمارههای 2 6102 ش ـ اسلامی شورای 17 2 1392 ـ ش 581 92 3 و 18 7 1391 ـ ش 20 91 3 ٬25 4 1391 ـ ش 1782 91 3 ٬20 12 1384 شهر مشهد از تاریخ تصویب درخصوص تعیین و اخذ عوارضی از اراضی محصور و غیر محصور رها شده 28 12 1395 92 746 هـ شماره

ادامه مطلب ...

رای شماره 1308 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 29 دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر صفادشت در سال 1394

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 1308 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 29 دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر صفادشت در سال 1394

رأی شماره 1308 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 29 دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر صفادشت در سال 1394 در خصوص وضع عوارض بر املاک رها شده از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب ...

رای شماره1307 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای یک از مصوبات شماره1390-10-6-448و1390 12 1-464 شورای اسلامی شهررامسر

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره1307 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای یک از مصوبات شماره1390-10-6-448و1390 12 1-464 شورای اسلامی شهررامسر

رأی شماره 1307 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای یک از مصوبات شماره 448 ـ 1390 10 6 و 464 ـ 1390 12 1 شورای اسلامی شهر رامسر

ادامه مطلب ...

رای شماره 1317 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2 مصوبه شماره 289-1390 11 12 و بند مصوبه 297-1391 1 27 شورای اسلامی شهر

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 1317 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2 مصوبه شماره 289-1390 11 12 و بند مصوبه 297-1391 1 27 شورای اسلامی شهر

رأی شماره 1317 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2 مصوبه شماره 289 ـ 1390 11 12 و بند 2 مصوبه شماره 297 ـ 1391 1 27 شورای اسلامی شهر چهاردانگه مبنی بر تصویب مصوبات قبل از اعلان عمومی قابلیت اجرایی ندارد

ادامه مطلب ...

رای شماره 1294 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 7 از ماده 6 و بند 3 از ماده 7 دیتورالعمل ه کارگیری شماره اقتصادی

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 1294 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 7 از ماده 6 و بند 3 از ماده 7 دیتورالعمل ه کارگیری شماره اقتصادی

رأی شماره 1294 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند7 از ماده6 و بند 3 از ماده7 دستورالعمل به کارگیری شماره اقتصادی مؤدیان مالیاتی موضوعماده169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم

ادامه مطلب ...

رای شماره های 1301-1300 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3 18 صورتجلسه شماره 1392 4 22-26 شورای اسلامی شهر همدان

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره های 1301-1300 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3 18 صورتجلسه شماره 1392 4 22-26 شورای اسلامی شهر همدان

رأی شمارههای 1301ـ 1300 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3 18 صورتجلسه شماره 26ـ1392 4 22 شورای اسلامی شهر همدان

ادامه مطلب ...

رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری

رأی شماره1270 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری در خصوص درخواست اعاده و احتساب کلیه امتیازات برحسب زمان استحقاق مطابق ضوابط امتیازبندی به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی

ادامه مطلب ...

رای شماره 1222 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه سیصد و دهمین جلسه شورای اسلامی شهر سبزوار

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 1222 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه سیصد و دهمین جلسه شورای اسلامی شهر سبزوار

رأی شماره1222 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه سیصد و دهمین جلسه شورای اسلامی شهر سبزوار ابلاغی به شماره 959ـ 1390 4 29 مبنی بر اخذ 10 درصد از ارزش روز املاک به علت حذف طرح

ادامه مطلب ...

رای شماره 1229 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع عوارض

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 1229 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع عوارض

رأی شماره 1229 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای محتلف درخصوص وضع عوارض و بهای خدمات افتتاح و سالیانه بانکهای دولتی و خصوصی٬ مؤسسات مالی و اعتباری نصب عابر بانک و همچنین عوارض نصب تابلو از ادارات٬ نهادها٬ مؤسسات دولتی و بانکها

ادامه مطلب ...

رای شماره های 1224 الی 1227 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع شهرداری مکلف به رعایت شروط و مقررات طرح تفصیلی

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره های 1224 الی 1227 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع شهرداری مکلف به رعایت شروط و مقررات طرح تفصیلی

رأی شمارههای 1224 الی 1227 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع شهرداری مکلف به رعایت شروط و مقررات طرح تفصیلی مصوب کمیسیون ماده5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است

ادامه مطلب ...

رای شماره 1230 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه بیست و پنجمین جلسه مورخ 1393 10 17 کمیسیون

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 1230 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه بیست و پنجمین جلسه مورخ 1393 10 17 کمیسیون

رأی شماره 1230 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه بیست و پنجمین جلسه مورخ 1393 10 17 کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر کرج٬ موضوع صورتجلسه شماره 4 56 93 5475 ـ 1393 10 3 در خصوص وضع عوارض تابلو در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392

ادامه مطلب ...

آیین نامه اجرایی ماده 58 مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
آیین نامه اجرایی ماده 58 مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی

آیین نامه اجرایی ماده 58 مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی

ادامه مطلب ...

رای شماره 1295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره1389 9 8 -201022 45796 شورای اقتصاد از تاریخ تصویب

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 1295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره1389 9 8 -201022 45796 شورای اقتصاد از تاریخ تصویب

رأی شماره1195 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره201022 45796 ـ 1389 9 8شورای اقتصاد از تاریخ تصویب

ادامه مطلب ...

رای شماه 1184 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394 10 21 شورای عای شهرسازی و معماری ایران

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماه 1184 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394 10 21 شورای عای شهرسازی و معماری ایران

رأی شماره 1184 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394 10 21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موضوع نامه شماره 62226 300 ـ 1394 11 11 دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران 24 11 1395 95 231 هـ شماره

ادامه مطلب ...