قانون از تجار ورشکسته چکونه حمایت می کند ؟

یک وکیل دادگستری درباره چگونگی ابلاغ حکم ورشکستگی و حمایت قانون از تجار ورشکسته توضیح داد

یک وکیل دادگستری درباره چگونگی ابلاغ حکم ورشکستگی و حمایت قانون از تجار ورشکسته توضیح داد.

 قانون از تجار ورشکسته چگونه حمایت می‌کند؟ یکی از چالش‌های بزرگ نظام پولی و بانکی بحث ورشکستگی و چگونگی پرداخت دین است و به همین دلیل تمام تاجران سعی می‌کنند که کار خود را به درستی پیش ببرند و البته قانون برای تجار ورشکسته ابزار حمایتی هم در نظر گرفته است.

پوریا قهرمانی وکیل پایه یک دادگستری ، درباره حکم ورشکستگی بیان کرد: حکم ورشکستگی نزدیک به حکم اعسار است اما نباید این دو حکم را باهم  یکی دانست.

قهرمانی تصریح کرد: تفاوت این دو حکم در چگونگی نوع صدور آن است نکته مهم این است که بدانیم  ورشکستگی صرفا برای شخص تاجر صادر می‌شود.

او ادامه داد: حکم ورشکستگی برای تاجری صادر می‌شود که به صورت عادی ورشکسته شده باشد و در این صورت حکم ورشکستگی به تاجری که به  تقصیر یا تقلب ورشکسته شده باشد تعلق نمی‌گیرد.

قهرمانی درباره چگونه اجرای حکم ورشکستگی بیان کرد: هنگامی که حکم ورشکستگی برای تاجر ورشکسته صادر می‌شود او می‌تواند از زندان آزاد شود و در فرصت مقرر بدهی‌های خود را پرداخت کند.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: حکم ورشکستگی از آن جهت صادر می‌شود که تاجر بتواند کار کند و دین خود را  ساقط کند.

منبع : باشگاه خبرنگاران