الزام به تامین پارکینگ برای مطب،دفتر وکالت و دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کشور اعلام کرد الزامى به تأمین پارکینگ برای مطب، دفتر وکالت و دفاتر اسنادرسمى وجود ندارد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کشور اعلام کرد: الزامى به تأمین پارکینگ برای مطب، دفتر وکالت و دفاتر اسنادرسمى وجود ندارد.

الزامى به تأمین پارکینگ برای مطب، دفتر وکالت و دفاتر اسنادرسمى وجود ندارد

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به دادنامه شماره 747-748 رأی داد که الزامى به تأمین پارکینگ برای مطب، دفتر وکالت و دفاتر اسنادرسمى وجود ندارد.

در این رأی آمده است: «با توجه به اینکه مطابق ذیل تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی، ازدواج، طلاق، دفتر روزنامه، مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالک استفاده تجاری محسوب نمی‌شود و این نوع بهره‌برداری به وجود پارکینگ در اماکن غیرتجاری موکول نشده است و الزام به تأمین پارکینگ به شرح مصوبه مورد اعتراض از حدود صلاحیت کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خارج است، بنابراین تأمین پارکینگ برای این واحدها خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب است.»

منبع : خبرگزاری فارس